Zawód kupiec

Kupiec jest to osoba fizyczna lub prawna prowadząca we własnym imieniu przedsiębiorstwo zarobkowe. Zawód kupca łączy dziś w sobie wiele umiejętności. Żeby być dziś dobrym kupcem - należy przede wszystkim podążać za wymogami i standardami stawianymi przez Unię Europejską. Poprzez swoją rzetelną wiedzę musi uczyć się uczciwej i skutecznej konkurencji. Kiedyś nazywany handlowcem, lub sprzedawcą, ma jednak bardzo odległe pochodzenie, aż ze starożytności. Rzymskim bogiem handlu był Merkury,

Merkury

dziś jego figurka pojawia się jako znak handlu, a on sam stał się symbolem kupców.
Odpowiednikiem rzymskiego boga, dla trudniących się handlem Greków był Hermes, który był opiekunem kupców, oraz przewoźnikiem dusz do świata zmarłych. Był także bogiem dróg i podróżnych, posłańcem bogów, opiekunem pasterzy i ich stad.
Kupcy, oprócz Merkurego - mitycznego boga, mają swoją patronkę, której figurka znajduje się w Kleparzu - krakowski plac targowy, - w kapliczce Matki Bożej Niepokalanego Poczęcia,

Matka Boża Kupiecka

nazwanej Matką Bożą Kupiecką, która ma swoje święto 8 grudnia i stąd "ŚWIĘTO KUPCA".
Zaraz po wojnie handel uspołeczniony, zdominowany przez socjalizm, wymazał z kalendarza słowo kupiec, wprowadzając inną nazwę dla tego zawodu - handlowiec.
Po 1989 roku, wraz z transformacją ustrojową Dzień Kupca wrócił na kartki kalendarza i rokrocznie jest obchodzony przez wszystkich kupców. Przez jednych uroczyściej, przez innych mniej - ale zawsze.

Kupcy posiadają nawet swój hymn:

" HYMN KUPIECKI "

Kupiectwo polskie istnieje lata,
Choć statek w dziejach tonął nie raz.
Merkury silnym ramieniem splata,
Broniąc od zguby nas raz po raz.

Refren:

Dlatego bądźmy zawsze szlachetni,
Z szeregów naszych wypleńmy zło.
W tradycji Związku niech się uwieczni,
Ambicja, honor, koleżeństwo.

Wytrwała praca to nasz kapitał,
Chociaż nie każdy wierzyć w to chce.
Słońce nas budzi i noc nas wita,
Tak tylko można osiągnąć cel.

Refren:

W działaniach swoich bądźmy szlachetni,
Z szeregów naszych wypleńmy zło.
W tradycji Związku niech się uwieczni,
Ambicja, honor, koleżeństwo.

"DOBRY KUPIEC" - W OBECNYCH CZASACH TO:

  • rzetelny kupiec, który sprzedaje towar właściwej jakości i właściwie oznaczony ceną.
    Klient powinien otrzymać towar zgodnie z jego zapotrzebowaniem. To taki kupiec, który zna i szanuje swoich klientów.
  • uczciwy kupiec, który stosuje etykę zawodową DOBREGO KUPCA, jest sprawiedliwy, sympatyczny i ma dobry towar.