Nazwa

Nazwa firmy powstała w wyniku połączenia pierwszych liter imion właścieli.

=

A L I C J A

+

(ang. T E D)
Tadeusz