Sodexho Pass Polska

W sklepie honorujemy i realizujemy bony towarowe Sodexho Pass, wydawane pracownikom, w ramamch zakładowego funduszu socjalnego

Są to:

  • Kupony żywieniowe.
  • Kupony premiowe.
  • Kupony podarunkowe.

Więcej informacji na: www.sodexhopass.pl