Współpraca

Od 1996 r współpracujemy z Zespołem Szkół Handlowych przy ul. Saperów w Elblągu,
w ramach nauki zawodu s p r z e d a w c y , przez uczniów tej szkoły.

Oboje z żoną posiadamy:

  • tytuły: Mistrza Sprzedawcy, w zawodzie sprzedawca.
  • tytuły: Instruktora Praktycznej Nauki Zawodu, w zakładach pracy.

Rokrocznie wychodzą od nas uczniowie, którzy są dobrze przygotowani
do wykonywania zawodu sprzedawcy.