Zrzeszenie Prywatnego Handlu i Usług w Elblągu

Zrzeszenie, jest organizacją osób i podmiotów gospodarczych, prowadzących działalność w zakresie handlu, gastronomii i usług, na terenie dawnego województwa elbląskiego.

Do Zrzeszenia należymy od 1979 r., kiedyś przynależność była obowiązkowa. Po roku 1989, należność jest nieobowiązkowa.

Przed laty było to Wojewódzkie Zrzeszenie - obecnie jest to Zrzeszenie, które para się z dużymi kłopotami finansowymi.
Celem Zrzeszenia jest:

  • Reprezentowanie interesów członków, wobec instytucji państwowych i samorządowych.
  • Współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej, w sprawach działalności członków.
  • Prowadzenie doradztwa, w sprawach organizacyjno-prawnych i podatkowych, dla członków.
  • Mediacje w sporach zawodowych między członkami.
  • Prowadzenie działalności pomocowej, załatwianie reklamacji, oraz udzielanie pomocy członkom, w zakresie spraw związanych z działalnością gospodarczą członków Zrzeszenia.

Przez ostatnie dwie kadencje, jestem członkiem Zarządu Zrzeszenia w Elblągu.

Więcej informacji na: www.handel.org.pl